Suratthani Technical College,
Suratthani

077 272 168
svec@srtc.ac.th

เลขาธิการคณะกรรมการอาชีวศึกษา
เข้าเยี่ยมชม วิทยาลัยการอาชีพท่าแซะ

  ปชส6
 ปชส4.jpg  ปชส5.jpg

วันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๕
ว่าที่ร้อยตรีธนุ วงษ์จินดา เลขาธิการคณะกรรมการอาชีวศึกษา พร้อมด้วย ดร.นิติ นาชิต ผู้อำนวยการสำนักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพรักษาการในตำแหน่งที่ปรึกษาด้านมาตรฐานอาชีวศึกษาธุรกิจและบริการ เข้าเยี่ยมชม วิทยาลัยการอาชีพท่าแซะ โดยนายสิรวิชญ์ ธนเศรษฐ์วงศ์ ประธานกรรมการอาชีวศึกษาภาคใต้ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารอาชีวศึกษาภาคใต้ ให้การต้อนรับ และได้พูดคุยกับนักเรียน นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการอาชีวะอยู่ประจำ เรียนฟรี มีอาชีพ ณ วิทยาลัยการอาชีพท่าแซะ จังหวัดชุมพร

 เลขาธิการคณะกรรมการอาชีวศึกษา 
เปิดงานประชุมองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย (อวท.)
ระดับภาค ภาคใต้ ครั้งที่ ๓๓ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕
ระหว่างวันที่ ๑๒-๑๖ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๕
ณ โรงแรมนานาบุรี อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร

ปชส1.jpg
 ปชส2 ปชส2.jpg


วันอังคารที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๕
                ว่าที่ร้อยตรีธนุ วงษ์จินดา เลขาธิการคณะกรรมการอาชีวศึกษา เป็นประธานเปิด พร้อมด้วยเรืออากาศโท สมพร ปานดำ รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา และดร.นิติ นาชิต ผู้อำนวยการสำนักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพรักษาการในตำแหน่งที่ปรึกษาด้านมาตรฐานอาชีวศึกษาธุรกิจและบริการ ผู้ทรงคุณวุฒิ และแขกผู้มีเกียรติร่วมงานมากมาย โดยมี นายสมพร ปัจฉิมเพ็ชร รองผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร กล่าวต้อนรับ ว่าที่ร้อยตรีธนุ วงษ์จินดา เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ได้มอบโล่และเกียรติบัตรแก่ผู้มีคุณูปการในการดำเนินงานประชุมวิชาการฯ ผู้ให้การสนับสนุนในการจัดงานประชุมวิชาการฯ อวท. คณะกรรมการบริหาร อวท.ระดับภาคใต้ โดยนายสิรวิชญ์ ธนเศรษฐ์วงศ์ ประธานกรรมการอาชีวศึกษาภาคใต้ ร่วมพิธีเปิดและได้รับเกียรติมอบของที่ระลึกแด่ ว่าที่ร้อยตรีธนุ วงษ์จินดา เลขาธิการคณะกรรมการอาชีวศึกษา ประธานในพิธีเปิดงานประชุมองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย (อวท.) ระดับภาค ภาคใต้ ครั้งที่ ๓๓ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ ระหว่างวันที่ ๑๒-๑๖ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๕ ณ โรงแรมนานาบุรี อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร